Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru  ocuparea unei funcţii publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului Informații, Relații Publice, Bibliotecă

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea unei funcţii publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului Informații, Relații Publice, Bibliotecă.

 Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr. crt.

Nr înregistrare

          dosar

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații
1. 6021 Inspector, cls. I, gradul principal Admis  

 

  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 10.04.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.

Primaria orașului Buftea în parteneriat cu Ministerului Educației și Cercetării construiesc Grădinița Numărul 4 (Str. Agricultori)

Primaria orașului Buftea în parteneriat cu Ministerului Educației și Cercetării construiesc Grădinița Numărul 4 (Str. Agricultori).
Clădirea va avea o suprafață utilă de 479.12, împărțită în:
📌windfang acces principal – 4.95 mp,
📌filtru – 16.00 mp,
📌vestiarul copiilor – 30.05 mp,
📌izolator cu grup sanitar – 10.50 mp,
📌camera educatoarelor – 17.90 mp,
📌vestiar și grup sanitar cu duș pentru personal – 11.20 mp,
📌sălile de grupă – 54.50 mp x 4,
📌grupurile sanitare pentru copii – 12.00 mp x 4,
📌spațiu multifunctional – 87.62 mp,
📌windfang acces secundar – 4.60 mp,
📌depozit material didactic – 10.00 mp,
📌depozit curățenie – 1.55 mp,
📌corn și lapte – 4.42 mp,
📌centrală termică 11.45 mp.
Suprafața terenului este de 11.781, împărțit în:
📌grădiniță propusă,
📌alei pietonale,
📌loc de joacă,
📌spații verzi.
✍Grădinița cu program normal pentru 4 grupe este destinată pentru un număr de 80 de copii, 4 educatoare și două cadre auxiliare.
Clădirea va fi prevăzută cu centrală proprie și sistem de panouri solare.