Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru  ocuparea unei funcţii publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului Informații, Relații Publice, Bibliotecă

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul  organizat pentru  ocuparea unei funcţii publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal în cadrul Biroului Informații, Relații Publice, Bibliotecă.

 Având în vedere prevederile 40 alin(1) lit.a) şi art. 50 alin(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

 

Nr. crt.

Nr înregistrare

          dosar

Funcţia publicăRezultatul selecţiei dosarelorObservații
1.6021Inspector, cls. I, gradul principalAdmis 

 

  • Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 10.04.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei oraşului Buftea.
  • Candidatul, în cazul în care este nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Frăţilă Nicoleta, inspector.

Centralizator nominal al rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de Polițist Local, clasa III, gradul profesional principal,

Centralizator nominal al rezultatelor

concursului de ocupare a funcţiei publice  vacante de

Polițist Local, clasa III, gradul profesional principal, în cadrul

Compartimentului Circulație pe Drumurile Publice, Disciplina în Construcții, Afișaj Stradal – Direcția Poliția Locală.

 

 

Nr.

Crt.

Nr înregistrare dosarPunctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1.35456165126Admis

      

 

Afişat astăzi, 15.03.2023, ora 16.00,

la sediul Primăriei oraşului Buftea