HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2022

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 1 din 29 Ianuarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021
2. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 2 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna septembrie şi luna octombrie 2021
3. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 3 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2021
4. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 4 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 1 din oraşul Buftea, pentru perioada septembrie – noiembrie 2021
5. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 5 Din 31 ianuarie 2022 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia SOS Satele Copiilor- România
6. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 6 Din 31 Ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2022
7. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 7 Din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022
8. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 8 Din 31 ianuarie 2022 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2022 – 2023
9. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 9 Din 31 ianuarie 2022 privind acordarea de mandat special Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară pentru Transport Public Bucureşti · Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor
10. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 10 Din 31 ianuarie 2022 privind deblocarea şi utilizarea unei sume din excedentul anual al bugetului local al oraşului Buftea
11. Consiliul Local
31 Ianuarie 2022
HOTĂRÂREA NR.11 Din 31 Ianuarie 2022 privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului construcţie Corp C3 Anexa, situat în oraşul Buftea, Strada Independenţei, nr. 52, în vederea desfiinţării acestuia şi transmiterea solicitării Ministerului Educaţiei Naţionale pentru emiterea avizului conform
12. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 12 Din 25 februarie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna noiembrie 2021
13. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 13 din 25 februarie 2022 pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului local nr. 113/31.08.2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale Administraţie, din aparatul de specialitate al primarului oraşului Buftea, precum şi din serviciile publice de interes local aflate în subordinea Consiliului Local
14. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 14 din 25 februarie 2022 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
15. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 15 din 25 februarie 2022 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
16. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 16 din 25 februarie 2022 privind aprobarea bugetului general al Oraşului Buftea pe anul 2022
17. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 17 din 25 februarie 2022 privind aprobarea încheierii protocolului de cooperare între Judeţul Ilfov – Consiliul Judeţean, Serviciul Judeţean de Dezinsecţie şi Ecologizare Mediu Ilfov şi unităţile administrativ – teritoriale din Judeţul Ilfov în vederea realizării proiectului ” Ilfov fără ţânţari”
18. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 18 Din 25 februarie 2022 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
19. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 19 din 25 februarie 2022 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea – Consiliul local Buftea asupra imobilului cu nr. cadastral 52150, din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
20. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 20 din 25 februarie 2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64540
21. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 21 din 25 februarie 2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64746
22. Consiliul Local
25 Februarie 2022
HOTĂRÂREA NR. 22 din 25 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren care aparţine oraşului Buftea
23. Consiliul Local
04 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 23 din 04 martie 2022 privind încheierea unui acord de cooperare în vederea realizării proiectului: „ Cooperarea privind creşterea capacităţii operaţionale la nivelul Judeţului Ilfov În vederea asigurării eficiente şi unitare a asistenţei umanitare adecvate pentru persoanele refugiate/intrate pe teritoriul judeţului Ilfov În urma conflictului declanşat În Ucraina”
24. Consiliul Local
04 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 24 din 04 martie 2022 privind aprobarea tipului de suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din Şcoala Gimnazială nr. 3 Buftea
25. Consiliul Local
09 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 09 martie 2022 privind desemnarea reprezentanţilor Constliului Local Buftea în Comisiile de evaluare a probei de Interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/ director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
 26. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 26 Din 31 martie 2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al oraşului Buftea, pe anul 2021
27. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 27 Din 31 martie 2022 privind schimbarea destinaţiei imobilului aparţinând domeniului public al oraşului Buftea în care a funcţionat căminul de elevi al Liceului Tehnologic “Dumitru Dumitrescu” situat în oraşul Buftea, Şos. Bucureşti -Târgovişte nr.145, judeţul Ilfov
28. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR.28 Din 31 martie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru luna decembrie 2021 şi luna ianuarie 2022
29. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 29 din 31 martie 2022 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru perioada noiembrie 2021- februarie 2022
30. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR.30 din 31 martie 2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico • economici revizuiţi aferenţi investiţiilor propuse în Oraşul Buftea în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată În aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa În perioada 2014-2020″ şi includerea În bugetul de venituri şi cheltuieli a cotei de cofinanţare
31. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 31 din 31 martie 2022 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pe anul 2022, ca sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult din oraşul Buftea
32. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 32 din 31 martie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
33. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 33 Din 31 martie 2022 privind modificarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice din oraşul Buftea
34. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 34 din 31 martie 2022 privind aprobarea modificării nivelului tarifului pentru colectarea taxelor de către S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., pentru îndeplinirea obiectului contractului de asociere nr.102/01.10.2012
35. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 35 din 31 martie 2022 privind delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Buftea
36. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 36 Din 31 martie 2022 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 2776, 93 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea, strada Viilor
37. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 37 Din 31 martie 2022 privind aprobarea achiziţionării unui imobil teren în suprafaţă de 825 mp, situat în Buftea, judeţ Ilfov, pentru extinderea cimitirului din oraşul Buftea
38. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 38 Din 31 martie 2022 privind înscrierea dreptului de proprietate a oraşului Buftea asupra imobilului teren situat în oraşul Buftea, tarla 5, parcela 130, judeţ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 64 7 68
39. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 39 Din 31 martie 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii Realizare staţie de reîncărcare pentru autovehicule electrice
40. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 40 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi oraş Buftea, Cartier Tineri”
41. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 41 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de Investiţii “Infrastructură rutieră oraş Buftea – 18 străzi”
42. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 42 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii Realizare sistem de iluminat public pentru Strada Tamaş, localitatea Buftea, judeţul Ilfov
43. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 43 Din 31 martie 2022 privind aprobarea documentaţiei Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii Realizare zonă de agrement pentru copii-Aleea Şcolii, Buftea, judeţul Ilfov
44. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 44 din 31 martie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 141/29.09.2021 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al oraşului Buftea şi administrarea Consiliului local Buftea în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770″
45. Consiliul Local
31 Martie 2022
HOTĂRÂREA NR. 45 Din 31 martie 2022 privind propunerea schimbării destinaţiei Imobilului construcţie C1, situat în oraşul Buftea, strada Eroilor, nr.52