HOTARARI CONSILIUL LOCAL 2018

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
08 Ianuarie 2018
HOTĂRÂREA NR.1 din 08 ianuarie 2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2017