HOTARARI CONSILIUL LOCAL BUFTEA 2021

Nr.

HCL

Organ emitent

– data –

Felul actului şi titlul pe scurt
1.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 1 din 29 Ianuarie 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2021
2.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 2 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2020
3.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 3 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Şcoala Gimnazială nr. 2 din oraşul Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2020
4.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 4 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Dumitru Dumitrescu din oraşul Buftea, pentru lunile iunie, iulie, septembrie 2020
5.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 5 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea la Grădiniţa Căsuţa Copilăriei Buftea, pentru lunile septembrie şi octombrie 2020
6.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 6 Din 29 ianuarie 2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale oraşul Buftea, Judeţul Ilfov, pentru anul şcolar 2021 – 2022
7.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 7 din 29 Ianuarie 2021 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1/10.01.2006, încheiat între Consiliul local Buftea şi medicul titular al Cabinetului Medical Individual Doctor Ghinescu Minerva Claudia
8.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 8 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, pentru anul 2021
9.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 9 din 29 Ianuarie 2021 privind prelungirea parteneriatului încheiat între Consiliul local al oraşului Buftea, prin Direcţia Asistenţă Socială şi Asociaţia SOS Satele Copiilor- România
10.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 10 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele construite prin Agenţia Naţională de Locuinţe, situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
11.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 11 din 29 Ianuarie 2021 privind schimbarea denumirii serviciului social Cantină socială din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială din subordinea Consiliului local Buftea, în Cantina socială „Sfântul Andrei”
12.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 12 din 29 Ianuarie 2021 pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgenţă a autorizaţiei de construire şi stabilirea cuantumului taxei de urgenţă
13.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 13 din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Centrului Cultural Buftea, stabilirea comisiei de evaluare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
14.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR.14 Din 29 ianuarie 2021 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 001 emisă transportatorului autorizat P.F.A. Pavelescu Marian
15.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 15 Din 29 Ianuarie 2021 privind modificarea autorizaţiei taxi nr. 002/16.12.2008 emisă transportatorului autorizat P.F.A. Paraschiv Valentin
16.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 16 Din 29 Ianuarie 2021 privind actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a oraşului Buftea şi a Regulamentului de funcţionare al acesteia
17.

 

Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 17 din 29 Ianuarie 2021 privind modificarea datelor de identificare a unui bun aflat în domeniul privat al unităţii administrativ • teritoriale oraşul Buftea
18.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 18 din 29 Ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 153/08.12.2020 privind aprobarea cotelor, valorilor impozabile, nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, alte taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, în oraşul Buftea
19.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 19 Din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
20Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 20 Din 29 Ianuarie 2021 privind aprobarea Planului de asigurare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2021
21.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 21 din 29 Ianuarie 2021 privind încheierea unui parteneriat între Oraşul Buftea – Consiliul local Buftea şi Asociaţia CSR NEST
22.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 22 din 29 Ianuarie 2021 privind acceptarea ofertelor de donaţie autentificate cu nr.732/18.09.2020 şi nr.733/18.09.2020 pentru imobilele terenuri cu nr. cadastral 63656, respectiv nr. cadastral 63663 situate în oraşul Buftea, judeţ Ilfov
23.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 23 din 29 Ianuarie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 63705
24.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 24 Din 29 Ianuarie 2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
25.Consiliul Local
29 Ianuarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 25 Din 29 Ianuarie 2021 privind încheierea unui protocol între Oraşul Buftea – Consiliul local Buftea şi Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea
26..Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 26 din 26 februarie 2021 privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice/personal
auxiliar, care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic Barbu A. Ştirbey din oraşul Buftea, pentru lunile noiembrie – decembrie 2020
27.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 27 din 26 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr_ 259/23.12.2019 privind
stabilirea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice de către autoritatea publică locală a oraşului Buftea/instituţiile din subordine
28.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 28 din 26 februarie 2021 privind prelungirea contractului de comodat nr. 26/03.04.2014, încheiat între Oraşul Buftea prin Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
29.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 29 Din 26 februarie 2021 privind prelungirea contractului de comodat nr. 30/27.05.2015, încheiat între Oraşul Buftea – Consiliul local şi Asociaţia Şansa Ta
30.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 30 din 26 februarie 2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL BAZIN DE ÎNOT DIDACTIC (INCLUSIV FUNCŢIUNI ŞI UTILITAŢI COMPLEMENTARE)” amplasat în oraşul Buftea, judeţul Ilfov
31.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 31 Din 26 februarie 2021 privind retragerea dreptului de a beneficia de atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în condiţiile Legii nr. 15/2003
32.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 32 din 26 februarie 2021 privind stabilirea cuantumului chiriei pentru locuinţele realizate prin Agenţia Naţională de Locuinţe situate în oraşul Buftea, strada Oltului şi strada Vlăsiei
33.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 33 din 26 februarie 2021 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile terenuri
34.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 34 din 26 februarie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64171
35.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 35 din 26 februarie 2021 privind acceptarea ofertei de donaţie a unui imobil teren situat în oraşul Buftea, judeţ Ilfov, cu nr. cadastral 64184
36.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRÂREA NR. 36 din 26 februarie 2021 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buftea cu Imobil teren în suprafaţă de 198 mp, situat în Judeţ Ilfov, oraş Buftea, Intrarea Constructorului cu destinaţia de loc de joacă
37.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRĂREA NR. 37 din 26 februarie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea pentru imobilele situate în Buftea, judeţ Ilfov, T8, P 140, identificate cu NC 56819 (lot 1) şi NC 56821 (lot 3), ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
38.Consiliul Local
26 Februarie 2021
HOTĂRĂREA NR.38 din 26 februarie 2021 privind neexercitarea dreptului de preemţiune de către oraşul Buftea pentru imobilele situate în Buftea, judeţ Ilfov, TB, P 140, identificat cu NC 56820 (lot 2) şi NC 56821 (lot 3) ce figurează în lista monumentelor istorice din oraşul Buftea, judeţul Ilfov
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out LoudPress Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out LoudPress Enter to Stop Reading Page Content Out LoudScreen Reader Support